mgr Izabela Łada

Mgr pedagogiki WSP Słupsk, Własne szkolenia: "Trening umiejętności wychowawczych wg T. Gordona CMPP-P. W-wa, "Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych - objawy i metody terapii" - dr A. Kozłowska CMPP-P. W-wa, "Szkolenie dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych" ETOH, "Kurs Kinezjologii Edukacyjnej" P. Dennisona 4 stopnie, "Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki", inne. Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej KWM - Olsztyn Nauczyciel dyplomowany.