mgr Marzanna Mróz

Mgr pedagogiki, oligofrenopedagog - APS Warszawa, prowadzenie  indywidualnych  i  grupowych  zajęć  terapii  pedagogicznej  z  dziećmi i młodzieżą  ze  specyficznymi  trudnościami  w  uczeniu się  (specjalizacja I° z zakresu terapii pedagogicznej, studia podyplomowe), bogate doświadczenia w prowadzeniu zajęć prowadzonych metodami aktywnymi (komunikacja, integracja, profilaktyka uzależnień, itp.). Współautorka programu "Przeciwdziałanie przemocy w szkole". Własne szkolenia: "Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej", "Diagnozowanie rozumienia matematycznego", "Techniki dramy w terapii dziecka", "Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki", II° Kinezjologii Edukacyjnej dr P.Dennisona, "Metodyka konstruowania programów intensywnego wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego ryzykiem upośledzenia umysłowego", problematyka związana z Alkoholowym Zespołem Płodowym, I° neuroterapii EEG Biofeedback . Nauczyciel dyplomowany.