Indywidualne konsultacje dla rodziców

18-09-2017

DRODZY MAMO I TATO!

Jeśli:

  • Przygotowujecie się do roli Mamy i Taty  i poszerzacie swojąwiedzę na temat prawidłowego rozwoju dziecka, sposobów jego wspomagania,
  • Wasze dziecko jest małe (od urodzenia do ukończeniatrzeciego roku życia),
  • Pragniecie upewnić się, czy rozwój Waszego dziecka przebiegaprawidłowo lub boicie się, że dziecko może być zagrożoneniepełnosprawnością ,
  • Chcecie mieć jeszcze więcej pomysłów na dobrą (rozwijającą poznawczo, wzbogacającą Waszą więź z dzieckiem) zabawę.

 

ZAPRASZAM NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE ORGANIZOWANE W FORMIE SPOTKAŃ Z RODZICAMI (RODZICEM) ORAZ Z RODZICAMI (RODZICEM) I DZIECKIEM.

DRODZY MAMO I TATO!

 

Jeśli:

  • Przygotowujecie się do roli Mamy i Taty  i poszerzacie swoją wiedzę na temat prawidłowego rozwoju dziecka, sposobów jego wspomagania,
  • Wasze dziecko jest małe (od urodzenia do ukończenia trzeciego roku życia),
  • Pragniecie upewnić się, czy rozwój Waszego dziecka przebiega prawidłowo lub boicie się, że dziecko może być zagrożone niepełnosprawnością ,
  • Chcecie mieć jeszcze więcej pomysłów na dobrą (rozwijającą poznawczo, wzbogacającą Waszą więź z dzieckiem) zabawę.

 

ZAPRASZAM NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE ORGANIZOWANE W FORMIE SPOTKAŃ Z RODZICAMI (RODZICEM) ORAZ Z RODZICAMI (RODZICEM) I DZIECKIEM.

 

KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W WYBRANE CZWARTKI                         (godziny popołudniowe)  i ŚRODY (godziny ranne). Na konsultacje proszę zabrać ze sobą dokumentację rozwojową (medyczną i inną dziecka) oraz jego PESEL.

Obowiązują  wcześniejsze zapisy telefoniczne w sekretariacie poradni.

 

Prowadzący konsultacje:

mgr Anna Kosecka – psycholog kliniczny, socjoterapeuta, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rewalidacji dziecka z autyzmem.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Gdyni,

81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 13

Tel. 58 623-31-39