Nowe technologie w walce z dysleksją, dysortografią, dysgrafią i zaburzeniami uwag

11-01-2017
Zapraszamy na szkolenie:

„Nowe technologie w walce z dysleksją, dysortografią, dysgrafią i zaburzeniami uwagi” 
- zapoznanie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z najnowszymi trendami w terapii dysleksji dysgrafii oraz zaburzeń uwagi u uczniów, omówienie Metody Warnkego i EEG-Biofeedback i ich zastosowania w praktyce

Szkolenie odbędzie się 18.01.2017  godz. 16:00 – 18:00
Zapraszamy na szkolenie:

„Nowe technologie w walce z dysleksją, dysortografią, dysgrafią i zaburzeniami uwagi” 
- zapoznanie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z najnowszymi trendami w terapii dysleksji dysgrafii oraz zaburzeń uwagi u uczniów, omówienie Metody Warnkego i EEG-Biofeedback i ich zastosowania w praktyce

Szkolenie odbędzie się 18.01.2017  godz. 16:00 – 18:00

Prowadzący: mgr Dominika Reglińska, mgr Izabela Łada

Po spotkaniu zapraszamy na konsultacje indywidualne.
Oferujemy zaświadczenia dla uczestników.