13-09-2016

DRODZY  RODZICE!

Jeśli doświadczacie trudności w wychowaniu dziecka lub chcecie wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze zapraszamy na spotkanie zatytułowane:

„Jak zachęcić dziecko do współpracy?”

DRODZY  RODZICE!

Jeśli doświadczacie trudności w wychowaniu dziecka lub chcecie wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze zapraszamy na spotkanie zatytułowane:

„Jak zachęcić dziecko do współpracy?”

dnia 13.10.2016r. od godz. 17:00  (około 3 godziny)

miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2  w Gdyni, ul. Opata Hackiego 13 tel. 58-623-31-39.

Spotkanie poprowadzą pracownicy Poradni - psycholodzy:

mgr Anna Kosecka  i mgr Aneta Parczyńska

Spotkanie odbywa się w ramach comiesięcznych zajęć otwartych dla rodziców pt. „Szkoła dla Rodziców” 

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową z elementami wykładu.

ZAPRASZAMY PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ !!!