NAUCZYCIELU UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

23-08-2016

NAUCZYCIELU UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI,

Jeśli:

  • Przestałeś dostrzegać znaczenie swojej pracy?
  • Nie wiesz jak dotrzeć do ucznia? Jak go zmotywować? 
  • Czasem myślisz, że Twoja praca nie przynosi wymiernych efektów?
  • Czujesz, że Twoja relacja z uczniami pogarsza się?
  • Praca nie sprawia Ci przyjemności? Odczuwasz stres? Doświadczasz wielu trudnych emocji i coraz słabiej je kontrolujesz. 

Potrzebujesz rozwoju osobistego! Bądź dla swoich  niepełnosprawnych uczniów przyjacielem i mentorem!

NAUCZYCIELU UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI,

Jeśli:

  • Przestałeś dostrzegać znaczenie swojej pracy?
  • Nie wiesz jak dotrzeć do ucznia? Jak go zmotywować? 
  • Czasem myślisz, że Twoja praca nie przynosi wymiernych efektów?
  • Czujesz, że Twoja relacja z uczniami pogarsza się?
  • Praca nie sprawia Ci przyjemności? Odczuwasz stres? Doświadczasz wielu trudnych emocji i coraz słabiej je kontrolujesz. 

Potrzebujesz rozwoju osobistego! Bądź dla swoich  niepełnosprawnych uczniów przyjacielem i mentorem!

 

Dzisiaj wykonywanie zawodu nauczyciela jest ogromnym wyzwaniem. Brak konkretnych, nowoczesnych metod i rozwiązań w pracy z „wymagającym” uczniem rodzi wiele trudności. Stąd nauczyciele potrzebują nowych kompetencji, aby móc efektywnie pracować ze swoimi uczniami.

DLATEGO Zapraszamy na cykl spotkań organizowanych w naszej poradni w godzinach popołudniowych we czwartki w roku szkolnym 2016/2017.

Dokładne godziny i daty spotkań zostaną podane na początku roku szkolnego. Na pierwsze spotkanie zapraszamy 8 września 2016r na godzinę 15:00, orientacyjny czas spotkania około 2,5 godziny. Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zapisy w sekretariacie poradni.

Pracownicy poradni prowadzący spotkanie:

 

mgr Anna Kosecka-psycholog kliniczny, socjoterapeuta, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rewalidacji dzieci z autyzmem 

mgr Mirosława Reda-oligofrenopedagog, surdotyflopedagog, terapeuta pedagogiczny

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Gdyni,

81-231 Gdynia, ul. Opata Hackiego 13, tel. 58 623-31-39

ZAPRASZAMY!!!