CHRONIMY DZIECI

16-12-2015
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Gdyni przystąpiła do ogólnopolskiego programu CHRONIMY DZIECI. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Gdyni przystąpiła do ogólnopolskiego programu CHRONIMY DZIECI. To program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje. Celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej https://chronimydzieci.pl/