Zajęcia szkoleniowe w ramach projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

30-11-2015
W dniach 23 i 24 listopada 2015 roku odbyły się w naszej poradni zajęcia szkoleniowe w ramach  projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na temat: „Doskonalenie kompetencji diagnostyczno-interwencyjnych nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych w celu zapobiegania zamachom samobójczym młodzieży szkolnej”. 

W dniach 23 i 24 listopada 2015 roku odbyły się w naszej poradni zajęcia szkoleniowe w ramach  projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na temat: „Doskonalenie kompetencji diagnostyczno-interwencyjnych nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych w celu zapobiegania zamachom samobójczym młodzieży szkolnej”. Poprowadził je dla nas mgr Ryszard Jabłoński z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W szkoleniu uczestniczyli psycholodzy i pedagodzy szkolni oraz pracownicy naszej placówki.
 
 

Pierwszego dnia, po wprowadzeniu w problematykę szkolenia, rozmawialiśmy o znaczeniu depresji w samobójstwach dzieci i młodzieży, a następnie o uwarunkowaniach zachowań samobójczych i stadiach zaawansowania tendencji samobójczych. Drugiego dnia pracowaliśmy warsztatowo i uczyliśmy się rozpoznawać intencje i zamiary samobójcze, wspierać osoby z myślami autodestrukcyjnymi oraz trenowaliśmy formy postępowania w szkole po śmierci samobójczej ucznia.

 

Pomimo trudnej tematyki szkolenie przebiegło w miłej atmosferze, a uczestnicy znacznie pogłębili swojąwiedzę i kompetencje diagnostyczne i interwencyjne mające na celu zapobieganie zamachom samobójczym młodzieży szkolnej.