Jak skutecznie chwalić dziecko?

07-01-2015

Jeśli doświadczacie trudności w wychowaniu dziecka lub chcecie wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze zapraszamy na spotkanie zatytułowane:

 

 „Jak skutecznie chwalić dziecko?”

 dnia 15.01.2015r. od godz. 17:00  (około 3 godziny) 

DRODZY  RODZICE!

Jeśli doświadczacie trudności w wychowaniu dziecka lub chcecie wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze zapraszamy na spotkanie zatytułowane: 

„Jak skutecznie chwalić dziecko?”

 dnia 15.01.2015r. od godz. 17:00  (około 3 godziny)

 miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2  w Gdyni, ul. Opata Hackiego 13 tel. 58-623-31-39.

 

Spotkanie poprowadzą pracownicy Poradni- psycholodzy: mgr Anna Kosecka i mgr Aneta Parczyńska

Spotkanie odbywa się w ramach comiesięcznych zajęć otwartych dla rodziców pt. „Szkoła dla Rodziców”. 

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową z elementami wykładu.

ZAPRASZAMY

PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ !!!