Zaproszenie

15-09-2014

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Gdyni wraz  z pracownikami serdecznie zaprasza psychologów i pedagogów szkolnych na spotkanie dnia 24.09.2014 o godzinie 09:30 dotyczące współpracy w roku szkolnym 2014/2015. 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Gdyni wraz  z pracownikami serdecznie zaprasza psychologów i pedagogów szkolnych na spotkanie dnia 24.09.2014 o godzinie 09:30 dotyczące współpracy w roku szkolnym 2014/2015. 

Spotkanie składa się z dwóch części:

I część: 9:30-11:00 zajęcia warsztatowe „Zachowania agresywne wśród dzieci i młodzieży – profilaktyka i interwencja” prowadzenie mgr Izabela Derewicz-Czupryniak i mgr Aneta Parczyńska  (Profilaktyka agresji i przemocy w szkole to jeden z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015, określony przez Ministra Edukacji Narodowej),

II część: 11:00-12:00 indywidualne konsultacje z psychologami, pedagogami i logopedami opiekującymi się szkołą, przedszkolem, placówką.