Bezpłatna diagnoza matematyczna

30-09-2013

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Gdyni zaprasza i proponuje zainteresowanym rodzicom dzieci pięcioletnich i sześcioletnich przeprowadzenie bezpłatnej diagnozy matematycznej Waszego dziecka.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Gdyni zaprasza i proponuje zainteresowanym rodzicom dzieci pięcioletnich i sześcioletnich przeprowadzenie bezpłatnej diagnozy matematycznej Waszego dziecka.

Celem diagnozy będzie wykrycie ryzyka wystąpienia trudności w opanowywaniu umiejętności matematycznych.

 

Zapisy: osobiste lub telefoniczne w sekretariacie poradni, tel. 58 623-31-39

 

Prowadzący badania: mgr Izabela Łada- pedagog