„Jak wychowywać dziecko, aby było samodzielne, odpowiedzialne za swoje zachowanie?”

13-01-2014

Zapraszamy wszystkich rodziców,

którzy doświadczają trudności w wychowaniu dzieci lub/ i po prostu chcą wzbogacić swoją wiedzę, umiejętności wychowawcze na spotkanie zatytułowane

Jak wychowywać dziecko, aby było samodzielne, odpowiedzialne za swoje zachowanie?” dnia 13.02.2014r. na godz. 17.00. 

Zapraszamy wszystkich rodziców,

którzy doświadczają trudności w wychowaniu dzieci lub/ i po prostu chcą wzbogacić swoją wiedzę, umiejętności wychowawcze na spotkanie zatytułowane

Jak wychowywać dziecko, aby było samodzielne, odpowiedzialne za swoje zachowanie?”

dnia 13.02.2014r. na godz. 17.00. Zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy, trwają 2,5 godziny (do godziny 19.30). 

Spotkanie odbywa się w ramach comiesięcznych zajęć otwartych dla rodziców pt. „Szkoła dla rodziców”.

ZAPRASZAMY !