Grupa „Techniki skutecznego uczenia się”

12-12-2011

Zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej nastawione na doskonalenie technik uczenia się, nabywania umiejętności radzenia sobie ze stresem, kształtowanie postaw i umiejętności sprzyjających efektywnemu uczeniu się oraz pokonywaniu niepowodzeń edukacyjnych.

Zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej nastawione na doskonalenie technik uczenia się, nabywania umiejętności radzenia sobie ze stresem, kształtowanie postaw i umiejętności sprzyjających efektywnemu uczeniu się oraz pokonywaniu niepowodzeń edukacyjnych.

Uczestnicy: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

Miejsce: PPP Nr 2 w Gdyni

Czas: wtorki, godzina 15.00

Prowadzące: mgr I. Łada, mgr M. Mikucka

Pierwsze zajęcia odbędą się 03.01.2012  o godz. 15.00 w PP Nr 2 w Gdyni.