Przerwa urlopowa

15-06-2011
Informujemy, że przerwa urlopowa w PPP nr 2 będzie w terminie od 25 llipca 2011r. do 19 sierpnia 2011r.

Dyrektor poradni
Marzanna Mróz
(w oparciu o § 12 pkt. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych Dz.U. nr 228, poz. 1488).