Kara czy konsekwencja

21-11-2017

DRODZY  RODZICE!

 

Jeśli doświadczacie trudności w wychowaniu dziecka lub chcecie wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze zapraszamy na spotkanie zatytułowane:

„Kara czy konsekwencja? Jak  reagować na niewłaściwe zachowanie dziecka?”

dnia 04.12.2017r. od godz. 17:00  (około 3 godziny)

DRODZY  RODZICE!

Jeśli doświadczacie trudności w wychowaniu dziecka lub chcecie wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze zapraszamy na spotkanie zatytułowane:

 

 

„Kara czy konsekwencja? Jak  reagować na niewłaściwe zachowanie dziecka?”

 

dnia 04.12.2017r. od godz. 17:00  (około 3 godziny)

 

miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2  w Gdyni, ul. Opata Hackiego 13 tel. 58-623-31-39.

 

Spotkanie poprowadzą pracownicy Poradni- psycholodzy:

mgr Anna Kosecka  i mgr Aneta Parczyńska

 

Spotkanie odbywa się w ramach comiesięcznych zajęć otwartych dla rodziców pt. „Szkoła dla Rodziców” 

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową z elementami wykładu.

 

PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ !!!