Nauczyciele uczniów z niepełnosprawnościami

19-10-2017

NAUCZYCIELU UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Jeśli:

  • Dążysz do doskonalenia i podnoszenia swoich zawodowych kompetencji,
  • Chcesz jeszcze bardziej wzmocnić swoje mocne strony,
  • Pragniesz jeszcze bardziej poszerzyć swoją wiedzę i wzmocnić kompetencje nauczyciela uczniów z niepełnosprawnościami,
  • Masz wątpliwości, znaki zapytania w pracy z uczniami ……?

ZAPRASZAMY NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE W PPP NR 2 w GDYNI.

NAUCZYCIELU UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Jeśli:

  • Dążysz do doskonalenia i podnoszenia swoich zawodowych kompetencji,
  • Chcesz jeszcze bardziej wzmocnić swoje mocne strony,
  • Pragniesz jeszcze bardziej poszerzyć swoją wiedzę i wzmocnić kompetencje nauczyciela uczniów z niepełnosprawnościami,
  • Masz wątpliwości, znaki zapytania w pracy z uczniami ……?

ZAPRASZAMY NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE W PPP NR 2 w GDYNI.

NAJBLIŻSZY TERMIN: 23.11.2017.

OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA W SEKRETARIACIE PORADNI  DO DNIA 13.11.2017.

Konsultacje prowadzą specjaliści

mgr Anna Kosecka-psycholog kliniczny, socjoterapeuta, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rewalidacji dzieci z autyzmem

mgr Mirosława Reda-oligofrenopedagog, surdotyflopedagog, terapeuta pedagogiczny

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Gdyni,

81-231 Gdynia, ul. Opata Hackiego 13,

tel. 58 623-31-39